Rialc
Rao 86.1

            Perot Joan


    1      Dicatis qui us ha ginyat
    2      de penyar en la figuera
    3      aquel abit qui us fon dat
    4      per saguir la vida clera,
    5      i aveu pres bona carrera.
    6      Per aver renegat Deu,
    7      ça e lla vos maldareu,
    8      mas en Xullella fareu
    9      la sepultura derrera.

    10     Si Deus est veritat:
    11     ja us veig ab la sobravesta
    12     y ab tres coronas, Bernat,
    13     damunt vostra folla testa;
    14     e fent vos sollemna festa,
    15     sereu posat en la scala.
    16     Del cantar sera gran tala,
    17     que la vostra vida mala
    18     be mereix semblant tempesta.

    19     Robas curtas e grans puntas
    20     vos duran a l’espitall,
    21     seguir corts, festes ne yuntes
    22     no u mana la dacretal.
    23     Caygut sou en cars papal:
    24     com a clerga regular,
    25     vos morreu sens confessar,
    26     car no u pora demanar
    27     vostra cara de tabal.

    28     No us clameu de la fortuna
    29     Bernat, si us es desegual
    30     que vos leixas ley per suna,
    31     percassant vos aquest mal.
    32     Fforeu estat cardenal,
    33     ho gran home ’n dignitat;
    34     ara sou pobre robat,
    35     e si us moriu bandegat
    36     del regna celestiall.

    37     No us remort la consciencia
    38     de viure ’n pecat mortall,
    39     home de poca prudencia,
    40     merexedor de gran mall?
    41     Cuydau tenir gran caball
    42     per saguir los fets d’amor?
    43     No m’o tingau a follor,
    44     car, per esser cantador,
    45     prou sou grosser animall.

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989, p. 312.

 

Incipitario di Perot Joan
Indice degli autori

Rialc