Rialc
Rao 73.9

            Martí Garcia


    1      Ho laç, Amor! Per que consent
    2      vostre merçe que·m desesper,
    3      sabent que may afany un pas
    4      no·m feu per vos tornar atras?

    5      Ho laç, Amor! Pus scusar
    6      no·s pot la mort, ans que moris,
    7      per que no us plau fer me perlar
    8      ab mon desir, e que partis
    9      d’est mon, al menys axi content,
    10     que·m ves morir en son poder,
    11     sabent que may affany un pas
    12     no·m feu per vos tornar atras?

    13     Mas ja ma sort, al començar,
    14     volch que fortuna·m pessaguis,
    15     tant que mon giny ne treballar
    16     en vostra cort no m’acullis,
    17     per que no·m planch del mal que sent,
    18     mas dolch me, laç, de poch voler
    19     sabent que may affany un pas
    20     no·m feu per vos tornar atras?

    21     Aço·m fa, trist, desesperar
    22     que per tants trebals e servis
    23     no puxa res de vos mostrar
    24     per dret voler, que no mentis.
    25     O calitat desconexent!,
    26     com no pensau lo temps primer
    27     sabent que may afany un pas
    28     no·m feu per vos tornar atras?

    29     Segurament, segurament
    30     als que no feu deurieu fer,
    31     sabent que may afany un pas
    32     no·m feu per vos tornar atras.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Ms.: P.

 

Incipitario di Martí Garcia
Indice degli autori

Rialc