Rialc
Rao 70.1

            Pere Galvany


    1      Pus vey lo mon es vengut en tal cas
    2      que leyaltat no es de fill a payre,
    3      Pere Johan volgr’aver mort son ffrayre
    4      e l’ereter l’aratador al vas.
    5      Anticrist es qui ve de pas a pas
    6      guerres bastint, dols, afans e desayre.
    7      Deus nos ajut e la Verges sa mayre,
    8      si no del tot nos te·l Satan al ras.

    9      Per aquests mals ha Deus permes lo cas
    10     que·l[s] cardenals han fayt lay al Sant Payre,
    11     jaquint lo ver, ellegint un llur ffrayre.
    12     Falç elegit, tu qui·lls creus, malay[t] vas,
    13     qu’en breu vendra çest fayt en aytal pas
    14     qu’auran tristor, affany, dol e desayre,
    15     car Deu no vol l’Asgleya, nostre mayre,
    16     regen ayçells qu’an breu de virtuts ras.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms. P.

 

Incipitario di Pere Galvany
Indice degli autori

Rialc