Rialc
Rao 67.11

            Joan Fogassot


    1      Ffins aci me ’veu mostrada,
    2      senyora, gran voluntat;
    3      ara visch molt congoxat,
    4      car res que fassa no us agrada.

    5      Incessantment stich pensant
    6      quin pot esser lo perque,
    7      car, tant com puch sentir ne se,
    8      no crech qu’en res sia culpant,
    9      car may pensi fer vos arrada,
    10    ans vos vull be ab leyaltat;
    11    si be visch molt congoxat,
    12    car res que fassa no us agrada.

    13    No ignorau lo bon voler
    14    que·m mostras en aquell die,
    15    com stant vos ab companyia
    16    me donas senyal molt ver.
    17    Me voluntat teniu ligada
    18    e ja·m trob deslibertat,
    19    si be visch molt congoxat,
    20    car res que fassa no us agrada.

    21    Tant me plau vostre bon gest
    22    que may volrie ’sser absent;
    23    instimable pensament
    24    me te lavors e·m trau de cest.
    25    De gracies vos veig dotada,
    26    ab gran desdeny agraciat,
    27    mes poch temps ha visch congoxat,
    28    car res que fassa no us agrada.

    29    Ab pensa visch desliberada
    30    de servir vos ab fermetat,
    31    si be visch molt congoxat,
    32    car [res] que fassa no us agrada.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms.: L.

 

Incipitario di Joan Fogassot
Indice degli autori

Rialc