Rialc
Rao 67.11

            Joan Fogassot


    1      . . .
    2      . . . 
    3      Vostre parlar no sie scas
    4      en una tal necessitat.
    5      E tot aço vull que sintau,
    6      com dins mi fas tal parlament,
    7      per lo gran [mal] desconaxent
    8      qui fa penar la qui amau.

    9      D’aquells consells que desiyau,
    11    aquest me par pus covinent.
    12    E si·l teniu, jo us dich breument
    13    que·l mal dira adeu siau.
    14    Recort vos, donchs, incessantment,
    15    qu’en un tal fet no us adurmau,
    16    per lo gran mal desconaxent
    17    qui fa penar la qui amau.

    18    No·m se qui us sou, mas qui us vullau.
    19    Per vostron mal prech Deu savent,
    20    soplicant lo que us do breument
    21    tal sanitat com sperau.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms.: L. || Mancano il refrany e forse una o più strofi.

 

Incipitario di Joan Fogassot
Indice degli autori

Rialc