Rialc
Rao 67.10

            Joan Fogassot


    1      Si be no·m sent en res lo foch d’amor,
    2      ne ’n ben amar encara escalfat,
    3      mon pobre cor ja sta pacionat
    4      pels grans turments qu’a molt fin amador
    5      he vists passar, per la desconoxensa
    6      de les qu’amen no volents abreujar
    7      lo temps del do que son tengudes dar,
    8      ans, com mes va tal temps, mes a crexensa.

    9      Un molt gran temps he mantengud’arror,
    10     volent raunar qu’a l’om la libertat
    11     pendre no pot, ans qu’a l’anemorat,
    12     s’ere causa, si no ere senyor
    13     de si matex e com nagun ’ofensa
    14     li feya gran la qui·l mes en amar,
    15     ere facil del tot ella lexar
    16     e totalment usar de abstinensa.

    17     Alguns amants, crech, de major fervor
    18     m’an be respost e sovint replicat:
    19     «Mon frare car, be par non sou pasat
    20     e no sentiu son stil ne calor,
    21     car ell es tal e tal es sa semensa:
    22     libertat tol pus qu’a fet enlasar
    23     lo ben amant», d’on se mostre ben clar
    24     que, si no·ls flachs, tots los han fer valensa.

    25     Per qu’are cert vull eser valedor
    26     dels qui tal test m’avien allegat,
    27     be·m pot tenir l’ajent per enganat,
    28     qu’ab ferm voler vull eser de favor
    29     d’aquels aytals qui en la audiensa
    30     del deu d’amor vullen lur plet menar,
    31     e tal senyor no volen gens lexar,
    32     ne ’pellar se de sa dada santensa.

    33     Los pus savis, dels quals ab gran sabor
    34     en aquest mon se parle e perlat
    35     se n’a tostemps, e per auctoritat
    36     se an lurs dits e dade·ls es laor,
    37     per ben amar e mostrar benvolensa
    38     mals an soferts infinits per comptar
    39     e grans escarns an volguts soportar,
    40     d’equels prenent en loch de penitensa.

    41     Donchs, pus l’estil e bona speriensa
    42     e lo cami prench dels qui son sens par,
    43     no es algu qui·m pusque gens reptar,
    44     com dels millors mon fet prengue naxensa.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Mss.: LN. Base: N. || 10 qu’a] que NL. — 11 qu’a] que NL. — 30 plet] ples N.

 

Incipitario di Joan Fogassot
Indice degli autori

Rialc