Rialc
Rao 60.6

            Bernat Fenollar


    1      Del nom gentil de una gentil dama
    2      se·n fan tres parts, y ensemps totes lo fan;
    3      y nomenar com lo sent qui la ama,
    4      sols de l’oyr, lo seu desig s’inflama,
    5      per molt[s] gran bens que dins aquella stan.
    6      Ab les dos parts primeres se nomena
    7      entre·ls vivents lo pus chich animal:
    8      d’indicis prou es la cobla mol[t] plena.
    9      Si·l devinau, Vinyoles, per estrena
    10     alegre us Deu en festes de Nadal.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978, p. 217.

Domanda a Narcís Vinyoles (vedi la risposta: 203.14)

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc