Rialc
Rao 60.4

            Bernat Fenollar


    1      D’aquesta gran aguila volar la volada
    2      no y basta volant lo vol del pardal;
    3      si vola donchs poch, ab l’ala plomada,
    4      molt menys volara; tenint la trencada,
    5      lo vol que tant vola, aquella capdal.
    6      Per ço lo pardal volant si desvia
    7      y aura mal volat, al terme degut;
    8      per un tal volar, vol que·l seu vol sia
    9      sotmes al gran vol de la teologia,
    10     volent de la fe lo vol y l’escut.

 

 

 

Ed. Francesc Martí i Grajales: B. Fenollar i P. Martines, Lo Passi en cobles, Valencia, Domenech, 1912 (rist. Valencia, Librerías París-Valencia 1991), p. 136.

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

 Rialc