Rialc
Rao 60.22

            Bernat Fenollar


    1      Un altre Sent Pau       no sou vos, mossenyer
    2      hoynt vos contemple  d’aquells ralladors
    3      quant vos sermonau   no·s pot goig atenyer
    4      alegra·s lo temple      sens vostres favors
    5      tot hom s’entresteix   d’ohir vos en trona
    6      de vostre sçilençi      lo boble [e]s content
    7      la fama vos creix       sens be que resona
    8      d’un altre Terençi      no us loha la gent.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Obres de Joan Roís de Corella, Barcelona, Giró, 1913, p. 431.

Cobla diretta a Joan Roís de Corella. — 1 è ipermetro.

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc