Rialc
Rao 60.13

            Bernat Fenollar


    1      Ma volentat, no menys freda que marbre,
    2      en servir Deu pus dura ve que pedra;
    3      volent mirar de la virtut en l’arbre,
    4      ab lo cor verd me trobe cenyit d’hedra.
    5      A vos, senyor mossen Corella, cerca
    6      mon esperit li demostreu la causa,
    7      ni que fa fer ma volentat enterca;
    8      puix tant en vos la Teulegia pausa.

 

 

 

Ed. Jordi Carbonell: Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i quatre, 1983 (in grafia normalizzata), p. 54.

Domanda a Joan Roís de Corella (cfr. 154.29).

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc