Rialc
Rao 60.11

            Bernat Fenollar


    1      Lo suar guarex la febra:
    2      vos, Suariç, lo meu mal.
    3      Tot quant veig me par tenebra:
    4      sola vos sou la que val.

 

 

 

Ed. Max Cahner, «Debat epistolar entre Bernat Fenollar i Isabel Suaris», Els marges, 10, 1977, pp. 71-76.

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc