Rialc
Rao 60.1

            Bernat Fenollar


    1      Al be que vull mes que ma vida
    2      no podent dir ma voluntat
    3      pene sovint entrenyorat
    4      de tal dolor que·m desavida.

    5      Yo be conech que·m forç’amor
    6      per lo bon grat de gentilea,
    7      mas fall l’esforç en lo millor
    8      per no tenir avinentea.
    9      Yo us dich qu’es pena infinida
    10     tenir davant lo desigat
    11     e no poder haver mostrat
    12     aquell desig que lo cor crida.

 

 

 

Ed. Jordi Parramon i Blasco, «Dos anònims relacionats amb Bernat Fenollar», in Miscel·lània Joan Fuster, I, Barcelona, P.A.M., 1989, pp. 77-83.

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc