Rialc
Rao 56.1

            Miquel Estela


    1      A Deu es cert, lo qual prech me confona,
    2      si vist com puch no he fet lo juhi,
    3      y axi m’ajut com tot temps desiji,
    4      plaure a molts, mes no y basta persona.
    5      A mi no·m plau que·l dret prenga resposta,
    6      per ço us atorch tot quant me demanau,
    7      jutges e temps tants e tant com vullau,
    8      a qui dìeu callar es la resposta.

    9       Vos qui tras mi devallareu la costa,
    10     mon ensepechs yo us prech.que be vejau,
    11    que a la fi yo·m dupte no digau
    12    de ben servir mal grat es la resposta.

 

 

 

Ed. Francesc Pelagi Briz, Llibre intitolat «Jardinet de Orats», Barcelona, s.e., 1868, p. 91.

 

Incipitario di Miquel Estela
Indice degli autori

Rialc