Rialc
Rao 55.1

            Mossèn Estanya


    1      Rich so d’enuyts e pobre de conort,
    2      luny de tot be, abundant en dolor,
    3      desventurat e malcontent d’amor:
    4      essent jo viu, vos dich que jo so mort.

    5      No trob remey ni se a qui m’acost
    6      ne passe temps en res que pler me sia,
    7      per que am mes la mort que·m sia tost
    8      que viure luny de vos, qui sou m’aymia.
    9      O! trist de mi, catiu en mala sort,
    10     e corregut de molts mals e tristor,
    11     desventurat e malcontent d’amor:
    12     essent jo viu, vos dich que ja so mort.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Mss.: JKN. Base: J. || 1 Rich KN] Ich J; enuyts K] enuiyts J.

 

Incipitario di Mossèn Estanya
Indice degli autori

Rialc