Rialc
Rao 53.2

            Jaume Escrivà


    1      En be fort punt suy entrat en la setla
    2      d’amor, qui·m bat ab ses grans dissiplines,
    3      que mon laç cor totes nuyts axi vetle
    4      que tots los tochs e retorn de matines
    5      oig clarament e·ls cans qui de nuyt guayten
    6      e ’nquer lo gall qui cantant se desperta,
    7      perqu’en çell punt tots mos spirits arden
    8      del foch d’amor qu’a ma pensa deserta.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms. P. || 8 a] au.

 

Incipitario di Jaume Escrivà
Indice degli autori

Rialc