Rialc
Rao 5.1e

            Berenguer d’Anoia


    1      Gaita, be gardatz
    2      que no us sia amblatz
    3      lo castell que tan beyl
    4      vos a Deus comanatz,
    5      car s[i] es noveyl
    6      non es aycell
    7      qui mantz n’a enganatz.
    8      No us fisetz en l’enemich
    9      qui per plazer vos destrich,
    10     ans fayts gens queix vostra gaita.

 

 

 

Ed. Jaume Vidal i Alcover: Berenguer d’Anoia, Mirall de trobar, Barcelona, P.A.M., 1985, p. 143.

 

Incipitario di Berenguer d’Anoia
Indice degli autori

Rialc