Rialc
Rao 5.1a, 5.1a’, 5.1b

            Berenguer d’Anoia


    1      Be uolgra quE
    2      Enoy cameN
    3      Rieyas en mI
    4      En teyrameN
    5      No ab gran triCH
    6      Gentil causA
    7      En rima deF
    8      Re[tx o] raysO
    9      De que fes riM
    10     Ab li pus prO
    11     Nouell rasoS
    12     On be ligeN
    13     In scriturA
    14     Ans que men laiX
    15     Mon nom aysI
    16     Dins encest riM
    17     Ins retrayrE
    18     Tot bellameN
    19     Si mentrendretS
    20     [H]on sabretz bE
    21     On letretA
    22     Man en ligeN
    23     Mon uerset quO
    24     On enayxI
    25     Nom nar suy sA
    26     Pels caps sigueN
    27     Al comensaylA
    28     Justa vinenS
    29     Regart pel renCH
    30     El cap primeR
    31     Ffayts junterO
    32     On consigueN
    33     Axi ses criM
    34     Son ab rasO
    35     Ar parlen dalS
    36     Tant que queix troP
    37     Sex nouellA
    38     Pusca legiR
    39     Reglar tanbE
    40     On clarameN
    41     Mon ve[r]s finiS
Bon exemplE
EnsenyameN
RecontansI
E planameN
Non es caffiCH
Gent enclausA
E en menxefF
RetrahensO
Don non fos crjM
Al pauch sermO
Nobles e boS
Oue yran geN
Ja non falrA
Ab pauch de faiX
Meten ayxI
De queros liM
Yuas e bE
Tan clarameN
Sins trobaretS
Hom mon nom vE
Om noy metA
Meta son seN
Mils com sespO
Oiretz quJ
Ne don fuy lA
Penran ligeN
Apres de vaylA
Juas seguentS
Ries nom trenCH
E ell derreR
Ffayts ne li sO
O veyran geN
Aycels qui priM
Senes tensO
Als comjnalS
Tot quant ell troP
Sens reuellA
Per ses baudiR
Rixensan bE
Ojatz legeN
Mils que no diS

    42     Dons puys que say layrat
    43     Lo verset començat
    44     E[u] volrria sercar
    45     Sim poyria bastar
    46     Sen [e] entendimen
    47     Per que fes entenen
    48     Tot pla e senes rima
    49     Del som tro a la sima
    50     Del Alphabet com va
    51     Ni com se comensa
    52     Ni cal dits hom vocal
    53     Consonan atretal
    54     E de las consonans
    55     Es aytals mos talans
    56     De dire cals son mudes
    57     Mig vocals e audes
    58     E ceyles ques piran
    59     Dits hom pronuncian
    60     E las gregas quey son
    61     Tot so a que seruon
    62     Nj ço se pot flixar
    63     Mataplasmen rjmar
    64     E quals per natura
    65     Reyl prenden figura
    66     E cos deu hom guardar
    67     De vicis en trobar
    68     E la color amen
    69     Ques fay tot beylamen
    70     Retorica li ditz
    71     Ay ceyl quj fe lescritz
    72     Quant asaut volc rirnar
    73     Enuoch [a] colorar
    74     E ayso en iiije partz
    75     Se partra segons lart
    76     Tot primer l’alfabet
    77     La segona per dret
    78     Es lo mataplasmes
    79     E quals senes blasmes
    80     Son de sa natura
    81     Nen pendron figura
    82     La terça doncs sera
    83     O uejares non falra
    84     Dels vicis hon gardar
    85     Se deu en son trobar
    86     Cascu a son sient
    87     El acolorament
    88     Sera la quarta part
    89     E axi haurem lart
    90     Hon dejam recordar
    91     On tot nostre trobar
    92     Mas a mi es pesan
    93     Que me carch tal afan
    94     Dayso a ordenar
    95     On poria errar
    96     E say que mas repres
    97     Mays eu respon ades
    98     Qujd sap mils ho diga
    99     Que amj non es triga
    100    Queu mj suy deportat
    101    E ociositat
    102    Nay lunyada de me
    103    Que uol mal a tot be
    104    E laix me del rimar.

 

 

 

Ed. Jaume Vidal i Alcover: Berenguer d’Anoia, Mirall de trobar, Barcelona, P.A.M., 1985, p. 72.

Rao: 5.1a = vv. 1-41; 5.1a’ = acrostico; 5.1b = vv. 42-104.

Testo dell’acrostico (5.1a’):

            Berenger d’Anoia·m dits hom;
            mon payre fo asats prom.
            En Incha fo mos naximens,
            e a Noia naschron mos parens.

 

Incipitario di Berenguer d’Anoia
Indice degli autori

Rialc