Rialc
Rao 49.2a

            Ferran Díeç


    1      Primerament ligen aquells qui tiren
    2      al radix bell, que d’ells es la jornada.
    3      Apres diran los qui al pris remiren.
    4      Apres d’aquells los qui loant requiren
    5      lo marçapa d’esta festa honrada.
    6      Hi perque tots dient teniu respecte
    7      en dar laor a la Verge Maria,
    8      hun ramellet obrat sense defecte
    9      haura cascu, segons veu per objecte
    10     estan posats; en esta praderia.
    11     Hi·l mils dient ens pris loant tal mare,
    12     Carta de mar haura la de mon pare.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 437.

 

Incipitario di Ferran Díeç
Indice degli autori

Rialc