Rialc
Rao 47.1

            Pere Despuig


    1      Pus que bondat neç abtesa
    2      no val tant com la favor,
    3      vul servir sa gran altessa
    4      e pel mon cridar: favor!

    5      Mant hom vey prous ez ardits,
    6      complits de virtuts assats,
    7      e, pus no son favorits,
    8      valen los poch ses bondats.
    9      E pus, donchs, que sa empresa
    10     desavança lo millor,
    11     vull servir sa gran altesa
    12     e pel mon cridar: favor!

    13     Altres vey nicis e roms,
    14     ffolls e pechs que·s fan valer;
    15     pus favor los vol tener,
    16     no·ls lexa may pendre toms,
    17     ans quant fan es tot prohesa,
    18     e les folldats, gran honor:
    19     vull servir sa gran altesa
    20     e pel mon cridar: favor!

    21     Moltes gents vey abatudes
    22     pus favor no·ls vol guardar,
    23     e vey que van totes mudes,
    24     que no·ls val res ben parlar.
    25     E puys vey que gentilesa
    26     no val tant en nagun for,
    27     vull servir se gran altesa
    28     e pel mon cridar: favor!

    29     Tots jorns veig grans meravelles
    30     ffer en les corts dels magnats,
    31     que mants grossers e trop fats
    32     han favor trossus les celles.
    33     E pus vey qu’es tal mestresa,
    34     que de vessal fa senyor,
    35     vull servir sa gran altesa
    36     e pel mon cridar: favor!

    37     De bondats no he gents cura,
    38     car no val res segons vey.
    39     Mas, si vulla·l mon ni·l rey,
    40     sia favor ma procura,
    41     e no quir autra riquesa
    42     sino leys que val mays qu’or.
    43     Vull servir sa gran altesa
    44     e pel mon cridar: favor!

 

 

 

Ed. Miriam Cabré. Rialc 2000.

Mss.: JKLN. Base: J. || 13 nicis L] vicis JKN. — 33 qu’es] que JKN. — 41 autra KNL] eutre J.

 

Incipitario di Pere Despuig
Indice degli autori

Rialc