Rialc
Rao 41.1

            Jaume Civaller







    1      Amor, amors, jo us atorch senyoria
    2      hi us vull servir hi empendre per vos
    3      de guerrejar En Pou e lo sacols
    4      de tots aquells qui us fan gran vilania
    5      en gosar dir sou vos gens imperfeta
    6      ells son aquells en qui·s cause terror.
    7      Per que us suplich la plaga·ls sia presta,
    8      que de tals d’ells sia content mon cor.

 

 

 

Ed. Sadurní Martí, Rialc 2000.

Ms.: S1.

 

Incipitario di Jaume Civaller
Indice degli autori

Rialc