Rialc
Rao 21.2

            Jaume Bonet


    1      Dol me costreny ten fort ab sforç gran
    2      que·l cor del cors me vol del tot surtir,
    3      era no·m se devas qual part me vir,
    4      [te]n marrits suy d’engoxa e d’efan.
    5      . . . ts suy de tolrre·m penssaments,
    6      . . . es del mon la plus valens
    7      . . .
    8      [No muyre yeu tro] sus denant li sia.

    9      . . . passi mor al dia
    10     . . . om turment ma persona
    11     . . . ha causa ten bona
    12     . . . es que tan bon sia
    13     . . . qu’es la plus valerosa
    14     . . . mils e graciosa
    15     . . . ses mestria
    16     [No muyre yeu tro su]s denant li sia.

    17     Absen me vey d’aycelba qui val tan,
    18     que no es res que sia plus valens,
    19     car Dieu la fech sus [totes] mays plasens,
    20     si que·n lo cel li san[t] gr[an] festa·n fan.
    21     Mas quant me pens en la fort departença
    22     e com no suy denant la seu presença,
    23     lo cor del cors, cert, partir se volrria.
    24     No muyre yeu tro sus denant li sia.

    25     Axi fort l’am que dir no us ho poria
    26     que·l seny ne pert e no say que m’i fassa;
    27     ten sobratz suy d’Amor qu·axi m’ebrassa,
    28     que no pux dir ne far ço que volrria.
    29     Mas ges per ço no me’n veyran partir
    30     de son servey, e que·n saubes morir,
    31     car luny o prop sieu suy on que jo sia.
    32     No muyre yeu tro sus denant li sia.

    33     La dolor gran que·l cor ten fort me . . .
    34     ffay divisir tot li meu sentimens,
    35     e pus que·m vey d’elha axi abs[ens]
    36     crit ab gran crit la mort que . . .
    37     Ayso·m fay dir Amor qui tost . . .
    38     en amar lieys qu·axi fort me . . .
    39     quez amant muyr, e muyrint . . .
    40     No muyre yeu tro sus denant [li sia].

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 180. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || Aggiunte all’apparato dell’ed. Bohigas: 40 denant li sia ed.] denant ... ms.

 

Incipitario di Jaume Bonet
Indice degli autori

Rialc