Rialc
Rao 203.10n

            Narcís Vinyoles


    1      Los meus cinch senys rebelles, flachs y pobres,
    2      si obtendran de Tu lo que reclamen,
    3      com a elets ministres de tes obres,
    4      ensenyaran la lum ab que Tu·ns cobres,
    5      d’on nostres vots a ben obrar s’inflamen,
    6      perque·ls errats a Tu se converteixquen
    7      y, convertits, vinguen a fer esmena
    8      de los defalts, y axi tes lahors creixquen
    9      entre·ls vivents, perque, Senyor, mereixquen
    10     esser per Tu delliures de la pena.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc