Rialc
Rao 203.10l

            Narcís Vinyoles


    1      En aquell jorn amarch de dol y d’ira,
    2      dia cruel major que tots los dies,
    3      veurem lo sol, que huy tant clar nos mira,
    4      y·l cel, que ’ntorn de l’univers se gira,
    5      cridar grans crits que piados no sies.
    6      Los elements, los arbres y les plantes,
    7      i·ls animals, tots instaran la causa,
    8      y Tu, Senyor, mostrant les naffres sanctes,
    9      hoint de l’hom clamors y colpes tantes,
    10     ab gran vigor lo jutgaras sens pausa,

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, Valčncia, Universitat de Valčncia, 1978.

Al v. 10 segue prosa senza soluzione di continuitŕ.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc