Rialc
Rao 195.1

            Francesc Vidal de Voyo


    1      Si·ls trebals que dona amor
    2      e vergonya no temia,
    3      jo se qui festajaria!

    4      Mas perdra la libertat
    5      e tostemps viure ab affany,
    6      ab interes de honestat,
    7      non semble covinent guany.

    8      Per tant, si la mia honor
    9      e repos no se·n perdia,
    10     jo se qui festajeria!

 

 

 

Ed. Sadurní Martí, Rialc 2000.

Ms.: S1.

 

Incipitario di Francesc Vidal de Voyo
Indice degli autori

Rialc