Rialc
Rao 19.1

            Andreu de Boixadors


    1      Pus mon cosi me trau de pressa tanta
    2      que no permet jo vag’a rodolons,
    3      al cavaller qui te por a vuytanta,
    4      vos li direu que·s cach en los collons.
    5      Del gentil hom, qui †lo migh es pugesa†,
    6      reste content, fiant de sa virtut.
    7      Per que us supplich squivant molt peresa
    8      de continent s’i fasa lo degut.

    9      Vuy que sos bens son en tanta flaquesa,
    10     mon oncle vol mostrar se tan agut:
    11     †porta morint†, feu el la bestiesa
    12     com no tir’a la volta de Berut.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré 2000, Rialc 2000.

Ms. P. || Incomprensibili e forse guasti i vv. 5 e 11.

 

Incipitario di Andreu de Boixadors
Indice degli autori

Rialc