Rialc
Rao 182.5

            Anselm Turmeda


    1      O Babilon, a tu, Barcelona,
    2      en tu florint l’arbre de la superbia:
    3      sera son fruyt la iornada cella
    4      si, penedint, Deu beneyt no·t perdona.

    5      Mostrar t’a Deu alguns orribles signes:
    6      semblant fara a les tres veines
    7      del teu comtat, per mal e roynes
    8      los confondra, e d’aço son dignes.

    9      Deu poderos ton penedir spera,
    10     penedint te, d’Ell auras indulgencia;
    11     si que fas ta alta eminensa,
    12     si tramettra com Sodoma la fera.

    13     Ton mal vendra de març o de satembre
    14     a mija nit, tu estant endormida;
    15     per lamps e trons seras spaordida:
    16     vulles te, donques, per penitencia rembre.

 

 

 

Ed. Josep Perarnau i Espelt, «La traducciócatalana resumida del Vademecum in tribulatione (“Ve ab mi en tribulació”) de Fra Joan de Rocatalhada», Arxiu de Textos Catalans Antics, 12, 1993, pp. 43-140, a p. 53.

Nella trascrizione di Perenau: punto alla fine del v. 2; virgole dopo mal e dopo roynes al v. 7; punto alla fine del v. 14; virgola alla fine del v. 15.

Correzioni suggerite dubitativamente (con un punto interrogativo) tra parentesi nel testo dall’editore: 6 tres] terres. — 7 mal] mals. — 11 eminensa] cuvinensa. — 12 si] si·t.

 

Incipitario di Anselm Turmeda
Indice degli autori

Rialc