Rialc
Rao 182.4

            Anselm Turmeda


    1      No crech pas
    2      que trespas
    3      la ventura
    4      si tant dura
    5      quant vanir.
    6      Mon albir
    7      es que sia
    8      per la via
    9      ordonada
    10     la privada
    11     reyalitat;
    12     lealtat
    13     de paratge
    14     al linatge
    15     non acost,
    16     e·s desbost
    17     la colona
    18     qu’environa
    19     e comanda,
    20     a seu manda
    21     tota cossa
    22     faent nossa;
    23     per ultratge
    24     gran dampnatge
    25     que·s segueix
    26     puis mereix
    27     tenir ceptre
    28     e no repte,
    29     lo gran noble
    30     per lo poble
    31     ha soccors.
    32     Los mayors
    33     ffan fallença,
    34     no valença;
    35     gent stranya
    36     ab lur manya
    37     va per cassa
    38     ab spasa
    39     molt tallant
    40     lo quadrant
    41     e planeta
    42     que es neta
    43     Jupiter.
    44     Ço es ver:
    45     propii mercurii
    46     a sent Luri
    47     acabara
    48     ffinira
    49     lo guerrer
    50     vertader,
    51     d’aquel art
    52     tot se n’ard.
    53     Per ventura
    54     la mesura
    55     ja s’acosta
    56     que desbosta
    57     son poder
    58     e voler.
    59     Veus la guerra
    60     per la terra
    61     rebellança,
    62     colp de lansa
    63     mantinent,
    64     de present
    65     lo ffrances
    66     ab arnes
    67     faent ajuda,
    68     no se·n tuda
    69     lo leho;
    70     part asso
    71     la flor groga
    72     ja que no·s moga,
    73     sots cuberta
    74     ffa offerta
    75     de valer
    76     ab cor ver
    77     la comuna
    78     de tots una
    79     ab bandera
    80     negra fera.
    81     Riba mar
    82     veurets dar
    83     mortal brega,
    84     no·s sossega
    85     la gran barcha,
    86     ffara marcha
    87     contractant
    88     protestant
    89     de fer treva;
    90     no se·n leva
    91     gens lo stoll,
    92     ja ffa doll
    93     gent manuda
    94     Deu ajuda
    95     a la dreta
    96     que ’s constreta
    97     per fortuna.
    98     Sots la luna
    99     l’any setze
    100    aço ve:
    101    los romans
    102    ytalians
    103    ffan ajust
    104    per la sglesia
    105    que·s pelleya.
    106    Veurets ffar
    107    sens duptar:
    108    Catalunya
    109    romp la hunya
    110    del sinistre
    111    la silvestre
    112    conquistant,
    113    desplegant
    114    l’estandart
    115    ab son art.
    116    Gent per terra
    117    veus desferra
    118    al mayor,
    119    al manor
    120    destruyr,
    121    auorrir,
    122    possar tendes,
    123    e banderes,
    124    trebucar,
    125    bonbardejar,
    126    ronpent testes
    127    a les festes
    128    dels barrons,
    129    a tots jorns
    130    faent empresa
    131    de fer presa.
    132    Cavellers,
    133    bons guerrers,
    134    la jornada
    135    ordonada
    136    avençar
    137    per matar
    138    los anglesos,
    139    mas lurs cossos
    140    ho romanen
    141    e no·s vanen
    142    d’aquell setge
    143    puys lo fetge
    144    han pudrit
    145    e de nit
    146    lo soterren;
    147    no s’afferren
    148    ab lo mur,
    149    ffort e dur
    150    es lo mal.
    151    Prop Nadall
    152    s’apresona
    153    la persona
    154    del baro,
    155    cell qui fo
    156    huit anyades
    157    no perdonades
    158    en clausura
    159    molt scura
    160    dins Spanya.
    161    Pres tal jornada
    162    l’amperayre
    163    sens cor vayre
    164    ab scut
    165    de virtut.
    166    Rey de França
    167    ffa liyança,
    168    e Prohença
    169    que s’agença
    170    per la error
    171    del major
    172    a la cadira
    173    hon sospira
    174    cleresia
    175    ab sa malia
    176    hi contresta.
    177    Cell qui gasta
    178    la dretura
    179    no ha cura
    180    per tenir
    181    possehir
    182    son optat
    183    ab malgrat.
    184    Es de segle
    185    lo gran clergue
    186    ell se tacha,
    187    tall la guascha
    188    ver e cert
    189    lo desert
    190    amb affany
    191    dins est any
    192    los grans mals
    193    e treballs
    194    qui no fugen.
    195    Molts se cuyden
    196    ser storts
    197    qui les sorts
    198    los atenyen.
    199    A son terma
    200    lo gran verme
    201    creu vermella
    202    s’aparrella
    203    ffer la lia
    204    prenent via
    205    molt deserta,
    206    ffalsa verta
    207    te la massa
    208    e per cassa
    209    trixtaria
    210    la falsia.
    211    Se discobre
    212    veus lo pobre;
    213    te corona
    214    Çaragossa
    215    si senyala
    216    rompent l’ala
    217    de la pompa.
    218    So de trompa
    219    per les plases,
    220    colps de mases
    221    les gents mortes
    222    dins les portes
    223    sanch s’ascampa.
    224    No acampa
    225    lo culpable
    226    per l’amable
    227    alt senyor
    228    de valor,
    229    e no·s triga
    230    sens mentida
    231    pus a Deu plau
    232    que a frau
    233    vagen cells
    234    qui concells
    235    falsos donen,
    236    e·s disponen
    237    per llur dan;
    238    lo satan
    239    qui·ls confon
    240    al pregon
    241    de l’abisme
    242    sens sofisme
    243    en lo foch
    244    gran no poch
    245    los turmenta.
    246    Crech no menta
    247    sa sciença
    248    Providença
    249    divinal.
    250    Gran senyal
    251    ho demostra
    252    que desbosta
    253    sera leu,
    254    tost e breu,
    255    mas l’emperii
    256    vituperii
    257    hi demora
    258    cella hora
    259    embaxades
    260    enviades
    261    ab consell
    262    contra ell rey
    263    qui destorba
    264    tota l’orda
    265    e proces
    266    dels elets,
    267    ell se sforça
    268    ab gran força
    269    contradir
    270    no consentir
    271    a lur voler.
    272    Cert ab doll
    273    se retrau,
    274    puys la clau
    275    ha perduda.
    276    Es vencuda
    277    ladonchs pau
    278    general
    279    haura al segle
    280    sots un clergue
    281    e thiara
    282    sobre l’ara.
    283    Aquest dit
    284    fou scrit
    285    l’any sisse
    286    mes sete
    287    jus en Tunis
    288    Barboria per mi
    289    Abdala
    290    sens falla.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas Balaguer, «Profecies de fra Anselm Turmeda», Estudis Universitaris Catalans, IX, 1915-16, pp. 173-181.

 

Incipitario di Anselm Turmeda
Indice degli autori

Rialc