Rialc
Rao 16bis.1 

            Bernat


    1      . . .
    2      ses fortz bastos o ses autres reclams.

    3      Per q’eu vos prech qe no haja embarch
    4      qem prestets [l’]arch ab segetes de polh,
    5      q’eu li me[t]ray los ferros trol massolh
    6      al ca tratxor, verinos, plus c’avarch,
    7      e puys far l’ay liar ab forts liams,
    8      si us sembla bo, e gitar en un fanch;
    9      pus follamen se plevi de ma sanch,
    10     bem sembla dreyt qe sobr’el torn le clams.

    11     Mon belh sgar es de prets flor e rams,
    12     ez ha son cors gracios, belh e blanch,
    13     ab gay xapteny, honest, humil e franch,
    14     per q’ieu desir tots temps foem entrams.

 

 

 

Ed. Josep Pujol: Jaume March, Obra potica, Barcelona, Barcino (ENC), 1994, p. 56.

Domanda a Jaume March (cfr. 95.7bis).

 

Incipitario di Bernat
Indice degli autori

Rialc