Rialc
Rao 167.1

            Ramon Savall


    1      De mal saber, ab verinos coratge
    2      e rabavats, dur, inich ez anterch
    3      son huy les gents, que no vey, tant no serch,
    4      que·l baix a l’alt vulla dar aventatja,
    5      tant es l’ergull e l’enveja que s’an
    6      que no s’inch veu cominal pauch ne gran,
    7      per que vem tuyt capval a mal viatje.

    8      Pensar no puix que·ls homens de peratge
    9      haguessen rey, si fos a lur voler;
    10     ço qui·lls fig mes e·ls fa lo cor doler
    11     es temps de pau, com no han sou ne gatge.
    12     Los ciutadans fan stament reyall,
    13     en lur vestir meten guany e caball:
    14     en breu fondran e muderan penatge.

    15     Dels mercaders es cosa fort salvatge
    16     qui·lls veu anar cavalcant a tropells,
    17     rient, cantant, folrats de bellas pells,
    18     per que sovent n’ich tornen ab guiatge.
    19     Dels menestrals, mal dir e ben mengar
    20     es lur deport e no molt trebellar.
    21     Aytal se fa de cascu son missatge.

    22     Pagessos veig que·s lansan a carnatga
    23     per ben venjar, menant bandositats;
    24     pentinats van, ab los collars brodats;
    25     e no us penseu dubten de fer ultratge
    26     per punt d’onor a qui·s vulla que fos.
    27     De ffeyna fer los es fort enujos,
    28     per que mant jorn han pa sens compenatge.

    29     De neguns homs, lurs obres ne lenguatge
    30     no s’enten huy, ten falçat han llur cor.
    31     Malvestat viu e la bondat hich mor;
    32     pau no s’ich te, ne fe ne homenatge.
    33     Los grans princeps e los magors prellats
    34     del dret cami son del tot desviats
    35     per punt d’onor: qui·s voll n’aja damnatge!

    36     Dona del mon, qui fes lo pariatge
    37     de Deu e hom per qui fom reperats,
    38     pregats per nos, qui som descaminats,
    39     lo vostre Fill, qui ’n vos feu son hostatge.

    40     Mete·s cascu la ma en son coratge
    41     e veja si d’ayçets mal es tocats,
    42     e, si u veu clar, lu[n]y se de tals barats.
    43     Prenets mos dits per peres e formatge.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms.: P.

 

Incipitario di Ramon Savall
Indice degli autori

Rialc