Rialc
Rao 160.1

            Joan de Cesanassas


    1      Gays trobadors, si voletz bona retgle
    2      en los dictars que fayts en cesta joya,
    3      venits enan e veyrets com s’enjoya
    4      d’autes virtutz plus quez autre d’est setgle
    5      celha qu’yeu am e tinch per maestressa;
    6      venits avan[t], guardats quant es perfeta;
    7      venits, venits, contemplats la discreta,
    8      qu’ab liey haurets de belh dictar endressa,
    9      no us cal sercar altre fundat registre.

    10     Donzelhas fan del seu cors lur ministre,
    11     per gran bondat qu’ab liey florex e brulha,
    12     noyrimens bos de se may no·s despulha,
    13     benignamens sa companya ministra;
    14     avols costums del sieu cors foragita,
    15     dona concelh, a celh qui·l li demanda,
    16     perffet e just, per qu’eu fau de sa banda.
    17     Pus tants de bes sos coratges cogita,
    18     a lyeis me do de cors, de cor e d’arma.

    19     Tempradamen franquesa valh, que l’arma
    20     de tal arnes, que ’n tot loch es laudables;
    21     no parla trop, discrets diu sos vocables,
    22     de tot leig crim lo seu cors se desarma;
    23     secretamen als paubres socors dona
    24     ez ayço fay per virtutz de clamença:
    25     a sos majors mena gran reverença,
    26     pacienmen en sos affars consona,
    27     d’on suy honratz quez yeu ses lausors digua.

    28     Dompnes presans ne fan coral amigua
    29     per l’omiltat que sobre si demostra,
    30     honestamen a sas parentas mostra
    31     tants gays costums que ’n bonesa les ligua;
    32     li fayt de Dieu devotament contempla,
    33     ama los sants e celebra lur festa,
    34     d’on me cove dictar novelha gesta
    35     de ses valors per donar bon exemple
    36     en totes parts de la mundanal roda.

    37     Per costums folhs no·l vay lo cap en roda
    38     e plau li pauch scoltar parlaries,
    39     ez enquer menys retribuhir falcies,
    40     per voluntat le sieus bon sens no roda:
    41     perquez a vos, senyors del Cossistori,
    42     present mon vers, si tot no se n’es dignes,
    43     disent aysi que ma flors ten benignes,
    44     que les virtutz qui·l fan preparatori
    45     poden servir a dompnes e donzelhas.

    46     Ffons d’omiltat, vostres virtuts decori
    47     per cascun jorn, si tot me son indignes;
    48     donchs vos quez etz sobre totes condignes,
    49     ffayts me venir de costa Sant Gregori,
    50     entre los sants qui veson merevelhas.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 150. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Ha. || Rubrica: Johan Cesanassas (Joan Casanassas Bohigas, Joan de Sanasses Rao). — 2 dictars ] dictar ms., dictats ed. — 3 enan] en ay (!) (il punto esclamativo è dell’editore) ed. — 5 tinch] tench ed. — 20 laudables] laudable ed. — 24 fay] fa ed. — 27 ses] les. — 37 vay] vey ed. — 50 veson] vesen ed. || Aggiunta all’apparato dell’ed. Bohigas: 19 valh] vulh ms.

 

Incipitario di Joan Cesanassas
Indice degli autori

Rialc