Rialc
Rao 142.1

            Rafel


    1      Jo no pens qu’en res no sia
    2      mon respost a vos donat,
    3      si clarament no sabia
    4      agues d’arar, tengut via,
    5      lo que no crech, mon dictat;
    6      altrament, jo us responguera
    7      segons lo poch saber meu,
    8      car ma cobla·s ten sertera
    9      com la vostra, si m’ayt Deu.

    10     Ignorar me par follia
    11     haver «ca» fidelitat;
    12     car, apres, dret se diria
    13     «cater» al qui·n justaria,
    14     «quatr’», en lati, ’n veritat;
    15     del cap i fi tota llera
    16     e tot drap canar se veu.
    17     Aço ’s cosa molt laugera,
    18     bon amich, si u enteneu.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 136.

Risposta alla domanda posta in 0f.3.

 

Incipitario di Rafel
Indice degli autori

Rialc