Rialc
Rao 140.3

            Francí Joan Puculull


    1      Qual hom sentit pora dir ne penssar
    2      ne qual subtil enteniment entendre,
    3      qual trobador sabra james parlar
    4      les grans virtuts de la Creu ni comprendre?
    5      Sera mester en tal cars torn apendre,
    6      per molt que fos en aquest fet sabut,
    7      pus que lo fill de la Verge y volch pendre
    8      la mort cruel, de la Creu fent escut.

         An batallat e l’enemich vensut,
    10     perque li n’ha tan gran poder donat,
    11     que·n te gran part de la sua virtut,
    12     que no·s pot dir per hom que sia nat.
    13     No·s pens negu yo fos tan havisat
    14     que presumis ten alt d’ella parlas,
    15     que dels seus bens ne digues la meytat,
    16     e maiorment en tan estret compas.

    17     Per que, senyos, en lo dir que yo fas
    18     cert dir no puch la part que yo n’entench;
    19     per que us suplich negu no se·n burlas
    20     car yo m’espant de venir en tal rench;
    21     mes confiant de la Creu santa prench
    22     un gran esforç qui·m fa massa trevir,
    23     per que ’n tal fet yo m’acus e·m reprench,
    24     e ben senyat vull comensar e dir:

             Absit nos gloriari nisi in Cruce.

 

 

 

Trascrizione diplomatica di C. B. Bourland, «The Unprinted Poems of the Spanish Cancioneros in the Bibliothèque Nationale de Paris», Revue hispanique, 21, 1909, pp. 460-566, a p. 465.

 

Incipitario di Francí Joan Puculull
Indice degli autori

Rialc