Rialc
Rao 14.8

            Fra Joan Basset


    1      Dompna valen de lial valor, tembre
    2      me play tostemps: a vos, flor magniffica
    3      plus suy liats, presoner tal, que rembre
    4      no·m puix jamay de vostra cort publica.
    5      E lhas, mesqui! Donchs siats me benigne,
    6      Belha ses frau; si no, yeu morray d’ira,
    7      per fin’amors qu’e ’n vos amar, m’indigne:
    8      e si us dich fals, que lamp del cel me fira.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 64. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc