Rialc
Rao 137.1

            Pere Pou


    1      Deseximents, deseximents
    2      a vos, Amor, ab vostr’estat
    3      tramet, e valedors, e bens,
    4      pusque dan feu desordenat.
    5      Passats sinch jorns, guardat vos de mi,
    6      car en tot mal que us puxa fer,
    7      a vos e ells, me dispondre
    8      sobra ma fe,
    9      pus ab plaer
    10     tots los leals voleu desfer.

    11     Feu variar l’enteniment
    12     e trespostau los sentiments;
    13     qui be us servex es vos absent,
    14     del tot lunyat dels vostres bens;
    15     senyorayau les voluntats,
    16     e senyories subjugau
    17     e cativau les libertats;
    18     e los blasmats
    19     molt estimau,
    20     e desdenyau qui us es esclau.

    21     Vos donau delit reposat
    22     a qui us es falç e cautelos;
    23     e qui molt vos es lunyat,
    24     tot lo que vol opte de vos;
    25     vos feu fer amats sens amor
    26     e contentau qui no merex;
    27     vos merexeu tot mal passar
    28     sens reposar,
    29     pus que·s conex
    30     vos destrohiu a qui us servex.

    31     Encara veig molt mes errau,
    32     e tant que no·s pot sostenir:
    33     aquelles dones enganau
    34     qui us volen lealment servir;
    35     feu amen a qui no les vol
    36     sino per hun sol delit;
    37     vos sou que·l dret usar los tol,
    38     e perque·m dol
    39     he elegit
    40     esser me de vos desexit.

    41     O, granment usau al reves,
    42     sovint e les mes vegades,
    43     e feu amar homens grosses
    44     a les sabens e estimades;
    45     eles be conexen lo ver,
    46     e, desigant, tornen atras,
    47     no podent fer
    48     hun patit pas
    49     en tal obrar e just compas.

    50     E sol per aquest interes,
    51     essent de vos molt mal content,
    52     a tot mon carrech he empres
    53     garregar vos estretament.
    54     Mas perque us prengui per senyor,
    55     ab homanatg’en temps passat,
    56     perque no·m pugau dir traydor,
    57     ab dasamor,
    58     vull, molt cuytat,
    59     esser me de vos desnaturat.

    60     E per anar via dreta,
    61     no plahent me cauteles gens,
    62     per Discordia, trompeta,
    63     tramet vos los deseximents;
    64     e son per ABC partits
    65     e de mes armes segellats,
    66     perque mos dits
    67     no trespostats
    68     en quiscun temps sien trobats.

    69     Sis jorns abans del mes d’abril
    70     sinquanta vuyt, foren donats
    71     a Valdonzella, loch gentil,
    72     ab tal estil
    73     com ordonats
    74     los han dues grans voluntats.

    75     Io me nomene Fermetat,
    76     qui vostr’engan descobrire;
    77     mes armes son de Lealtat:
    78     enamorat
    79     nunque sere
    80     fins que a vos vençut aure.

 

 

 

Ed. Sadurní Martí, Rialc 2000.

Ms.: S1.

 

Incipitario di Pere Pou
Indice degli autori

Rialc