Rialc
Rao 126.2, 156.2, 0.92bis

            Bernat de Palaol
            e Jaume Rovira


Jachme

    1      Senyer Bernatz, dues puncelhas say
    2      eguals de pretz, de bondat, de riquesa,
    3      ez us donzelhs d’amar l’una se presa,
    4      mas elha ges no·l vol ne·l te per gay.
    5      L’autra vos dich que l’ama coralmen,
    6      don grans servirs le fay se[ne]s mesura
    7      ez elh en re d’emar liey no se cura.
    8      Diatz me leu de qui·s deu far serven.

Bernatz

    9      Responch vos donchs, pus que ve·l temps de may,
    10     Jaymes ysnelhs Rovira, ples d’abtesa:
    11     l’escuder gay complitz de gentilesa,
    12     pus qu’elha·l vol, sembla·m quez ella·l play;
    13     tant qu’yeu vos dich mon afar de present:
    14     la quez elh platz ges de liey non ha cura
    15     ans nueyt e jorn fa d’aquelh sa rencura
    16     delan me crits deu estr’obedien.

Jachme

    17     Qui los joyelhs d’amor vol haver may
    18     fferm e leyals deu [e]star ab gayesa;
    19     e si non es, tota res lo menyspresa
    20     e pus amor pert lo seu nom veray;
    21     perque mi par que·l donzelh fermamen
    22     deu mils servir la que vol d’amor pura,
    23     e no curant si be·s mostrara dura,
    24     car trebalhs grans venç affany veramen.

Bernatz

    25     Totz fis aymans de bon cor mantindray
    26     en fayts subtil, ses neguna falcesa,
    27     per sustenir femna que ’b saviesa
    28     vol fin’amor per cert deffensaray;
    29     car no deu hom perlar fentamen
    30     d’amor leyal ab gent d’auta natura,
    31     mas ajudar si, com ditz l’Escriptura:
    32     cel qu’es amatz deu amar leyalmen.

Jachme

    33     Lo deus d’amor tempta·ls aymans de çay
    34     si trobara dins lur cor fortalesa,
    35     com Jhesus fech a Joch ab gran empresa;
    36     perque·lh donzelh no deu haver [e]smay
    37     d’amar sidons pro, sciença perden,
    38     la qual mot fort rem tota criatura,
    39     e deu haver esper dins sa clausura
    40     car Deu no falh als [e]sperans fortmen.

Bernatz

    41     Qui vol muntar pus alt que Deus no play
    42     no ’s fis aymans ni viu ges ab franquesa,
    43     can li defalh lo sen e saviesa;
    44     qui munta mays que no deu trop bays cay,
    45     si com ha dit Jhesus al mandamen
    46     quez amar Dieu qui ama per dreixura
    47     e no fazent az altra fortfatxura:
    48     pus qu’amatz es deu amar fizelmen.

Jachme

    49     Mos jutges proz en aquest pertimen
    50     sera, si·l platz, dreg seguin d’amor pura
    51     Mossen Germa de Gontaut, on atura
    52     granda valors e bontatz eysamen.

Bernatz

    53     Mossen Ramon, qu’a bon entendimen,
    54     Galbarra, vulh, ses naguna rancura.
    55     per la meu part, car a testa madura,
    56     que·ns fara dar en breu lo jutgamen.

Sentença donada per los jutges, ço es, los .vii. mantenidors de Tholosa, lo jorn de Sancta Creu de may, ab la qual fon condempnat Bernatz.

    1      Nos, jutges per vos elegitz,
    2      vostres proces vists e legitz,
    3      haut conselh de grans senyors,
    4      cavalhiers, burgues e doctors,
    5      [e]sperts en la gaya sciença,
    6      la qual al fis aymans agença,
    7      e sisens en part tribunal
    8      ins la mayso comunal
    9      on sera nostre jutgamen
    10     ffasen dretxura claramen,
    11     e·ls sants Avengelis denan,
    12     ab nostres mans dretxes senyan,
    13     nostres hulhs vesen equitat:
    14     dizem qu’aycell anamorat
    15     deu amar liey quez aman fort
    16     serven de bon cor tro la mort,
    17     car lonch temps aman e serven
    18     ffara vinclar l’entendimen
    19     d’aycelha que no·l vol amar
    20     car per servir ez amb preguar
    21     Dieus ez auzits lo peccador;
    22     donchs, segons l’us de fin’amor
    23     no le·n deu ges desemperar,
    24     mas tostemps servir ez honrar,
    25     car amant contra son voler
    26     d’altre no deu haver plaser.
    27     E per ço la sentença dam
    28     ez en les despeses condempnam
    29     En Bernat, car ha mal causit.
    30     Axi vos havem diffinit
    31     vostre proces al Cocistori,
    32     denant les gens [tan] notori.
    33     Dades foran al mes de may,
    34     lo jorn que l’auzel son gay,
    35     en l’any de Deu mil e trecens
    36     ladonchs corrien, veramens,
    37     affigint hi vuytanta seys,
    38     sapjats, ni mas ni menys.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer, «Contribución al estudio de los poetas catalanes que concurrieron en las justas de Tolosa», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 26, 1950, pp. 300-308, a p. 305.

Numeriamo come 0.92bis la sentenza dei giudici, che non appare registrata nel Rao.

 

Incipitario di Bernat de Palaol
Incipitario di Jaume Rovira
Incipitario degli anonimi

Indice degli autori

Rialc