Rialc
Rao 119bis.1

            Mossé Natan


    1      En nom de Deu totpoderos,
    2      qui fonch primer que res que fos
    3      e sera darrer altresi
    4      e non ach principi ne ac fi
            . . .

 

 

 

Ed. Josep M. Llobet i Portella, «Uns versos inèdits de Mossé Natan, jueu de Tàrrega (segle XIV)», Urtx. Revista cultural de l’Urgell, 9, 1996, pp. 135-139.

 

Incipitario di Mossé Natan
Indice degli autori

Rialc