Rialc
Rao 117.1

            A. de Muntanyans


    1      Gentils Bonetz, lo mals qu’avetz retraytz
    2      per ben servir, no us fassa dol qu’esmena
    3      haurets de cert si un pauch se reffrena
    4      vostra parlar, car vostres faytz deffayts
    5      en clamar vos. Donchs, si l’ancesa falha
    6      d’amor vos art, no us cuytets, qu’a bon port
    7      vos portara e us fara leu stort,
    8      sol soffrescats los colps de la batalha,
    9      pus no us desmalha.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 27, 1951, pp. 148-176, 234-257, a p. 254.

È una risposta per le rime a una cobla di Jaume Bonet (cfr. 21.1).

 

Incipitario di A. de Muntanyans
Indice degli autori

Rialc