Rialc
Rao 111.1

            Mossèn Miralles


    1      Les perles nou que vos aveu triades
    2      conech en res de bellesa no falten:
    3      les sinch devant, si de l’una s’aparten
    4      sincopizant, resten quatre liguades
    5      qui fan nom que lo qui·l te no·l volguera;
    6      e les seguents es la muntany’agresta
    7      qui hun sant cors aqui e lla aresta.
    8      Si no devin, lavau me la simera.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Risposta a Pere Antoni (cfr. 6.3).

Ms.: N.

 

Incipitario di Mossèn Miralles
Indice degli autori

Rialc