Rialc
Rao 109.2

            Bernat Miquel


    1      Per molt pensar so en un pensament
    2      vengut tan fort que la pensam desvia;
    3      per molt pensar so entrat en la via
    4      dels caminants e per mi no sabent;
    5      per molt pensar stich fora de tent,
    6      acostant me de punt en punt al dia;
    7      per molt pensar a la mort consentria,
    8      ffi de tots mals e per mi no tement.

    9      Causa del mal quim fa lo sentiment
    10     de mi lunyar e lo be que avia;
    11     causa del mal es vostra fisomia
    12     el vostre dir e mostrar aperent;
    13     causa del mal es vostre continent,
    14     vostre mirar e gran parenseria;
    15     causa del mal es vostre senyoria
    16     e, si us voleu, remey a mon turment.

    17     Nos meravell algu sim vaig perdent,
    18     ne per amar lo sentir sim cambia;
    19     nos meravell, car nunque presumia
    20     de vos restar axi mal descontent;
    21     nos meravell, car mon mereximent,
    22     a vos servint, tal dan no merexia;
    23     nos meravell, pux sent que no sentia
    24     e us veigh hobrar com ha desconaxent.

    25     Ma voluntat qui segueix lo pressent
    26     ha contrestat al que deu esser guia;
    27     ma volentat per lo que discernia
    28     m’a subjugat en la pena que sent;
    29     ma volentat causa de partiment
    30     de mon trist cors, e crech tan fort no sia;
    31     ma volentat tal dolor no sabia
    32     al comensar e tostemps mes creixent.

    33     No es a mi de trobar me absent
    34     de vostre part e aspre companyia;
    35     no es a mi, si be ma fentasia
    36     passa tristor e mall insessantment;
    37     no es a mi, car so vostro servent
    38     e cativat per vos en vida mia;
    39     no es a mi, car partir nom poria
    40     de vos hun pas ne hun patit moment.

    41     Prat delitos, pus so naturalment
    42     vostre subdit, no parlant ab falsia,
    43     Prat delitos, ussau de cortessia,
    44     car, si us voleu, no us fall expadient.

 

 

 

Ed. Miriam Cabr, Rialc 2000.

Ms.: P. || 4 caminants] caminats. 32 comensar] comensat.

 

Incipitario di Bernat Miquel
Indice degli autori

Rialc