Rialc
Rao 104.6

            Pere Joan de Masdovelles


    1      Tot ignorant se pense molt saber,
    2      e va uylls clucs en lo bell dia clar,
    3      met se ’n cami pel qual no sab anar,
    4      e tot sabent spatxa per grosser.
    5      Variajar lo veurets cascun dia;
    6      parle tostemps: lo mesqui no·s compren.
    7      Ab sos semblants li plau fer companyia:
    8      si hou parlar, lo sentit lo repren.

 

 

 

Ed. Robert Archer, «L’obra poètica de Pere Joan de Masdovelles», Els marges, 49, 1994, pp. 63- 78.

 

Incipitario di Pere Joan de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc