Rialc
Rao 104.5

            Pere Joan de Masdovelles


    1      Temps es stat que m’anaveu pastar
    2      amunt, avall, per plasses e carres;
    3      temps es stat que·m feyeu missatgers,
    4      que sol un punt no·m jaquieu folgar.
    5      Temps es stat que·m plauie de vos
    6      e vos de mi, e ’n prou calda manera;
    7      temps es stat que dormiem abdos;
    8      aco sab be la pulida tercera.

    9      Mudada us sou, per que haure perlar:
    10     hagey perdo si us publich lo proces.
    11     Mudada us sou de que haveu sotsmes
    12     vostre bell cors a molt fat bacallar;
    13     mudada us sou ab coratge golos,
    14     sercant vilans qui us umplen la lancera.
    15     Mudada us sou, e no us bastaven dos,
    16     que mes de mil ne teniu en ratera.

    17     No atur pus; jaqueschme de comptar,
    18     car certament no so stat dels derres.
    19     No atur pus, ni us vull esser sotsmes,
    20     ans tot mon dret me plau renunciar.
    21     No atur pus, ni so gens congoixos,
    22     si be a tants serveix vostra pastera.
    23     No atur pus, car mossos e pastors
    24     a tot llur pler han la vostra sendera.

    25     Adeu siau, pus sabeu cambiar;
    26     torbada us veig, e manau molts affers.
    27     Adeu siau; no us falran mercaders
    28     qui vostres fets sabran noliejar.
    29     Adeu siau; prench comiat de vos
    30     car ja no·m plau pus la vostra bandera.
    31     Adeu siau, car molt es caloros
    32     vostr’apetit: lensaulo ’n la ribera!

    33     No ignorau lo jorn que·m fes entrar
    34     dins un celler e secret me tingues.
    35     No ignorau, jo crech, com me vingues,
    36     ni lo que fem, ni lo que·m vas donar.
    37     No ignorau com eren renyadors
    38     los vostres cans la vespre de sant Pera.
    39     No ignorau com stave gelos
    40     vostre marit en la cambra hon era.

    41     A totes gents vos mostrau falaguera
    42     ab l’apetit que teniu rabios;
    43     a totes gents par que sou mercadera:
    44     infern prech Deu sia vostre repos.

 

 

 

Ed. Robert Archer, «L’obra poètica de Pere Joan de Masdovelles», Els marges, 49, 1994, pp. 63- 78.

 

Incipitario di Pere Joan de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc