Rialc
Rao 104.3

            Pere Joan de Masdovelles


    1      Lliurada us sou a mi no per amor,
    2      mas per vici qui tostemps vos abrassa:
    3      luxuria, qui us fer ab sa gran massa
    4      tan caldament que·n perdeu vostr’onor.
    5      Si bon faner al mon podeu trobar,
    6      vos lo meteu en un punt en obratge,
    7      mas si·l sentiu comens’un poch cansar,
    8      vilanament lo lansats a carnatge.

    9      Mirant anau com fa lo cassador,
    10     diligentment, si trobarieu cassa.
    11     Si algu vets en carrer ni en plassa
    12     que us agrat gens, feuli ambaixador,
    13     que prestament voleu ab ell perlar
    14     e que·l pregau vingue ’n vostron hostatge.
    15     Com es ab vos, comensaulo ’bressar,
    16     e sens pus dir li donau pasturatge.

    17     No se vuy lech, clergue ni framenor
    18     qui no cansas, seguint a vos detrassa.
    19     Mes es que foll qui ab vos s’enbarassa,
    20     car vostres fets son de revenedor
    21     qui cascun jorn vol vendre e comprar
    22     e penseu fer tot al seu aventatge,
    23     mas molt sovint lo vets desavensar,
    24     que no li val art, saber ni guiatge.

    25     Stranya es, per Deu, vostra calor!
    26     Dupte he gran que no us vingue de rassa:
    27     disciplinau, jo us prech, vostra carnassa
    28     si desijau veure lo Salvador;
    29     e no us vullau aixi acarnissar
    30     que obres feu de bistia salvatge.
    31     En dies som que us devets confessar,
    32     e refrenar un poch vostre usatge.

    33     Ab gran jovent volgues fer aymador
    34     e per alguns hagues mala famassa,
    35     e jo pensi: «Aço, vent es qui passa;
    36     peraules son d’algun diffamador».
    37     Mas are us veig tant poble abrassar
    38     que·m desplau molt vostre foll marinatge,
    39     que si mil son, tots los voleu testar,
    40     axi·l pages com l’ome de paratge.

    41     Tot, lla on sou, ha d’omens romiatge,
    42     e no y veureu james portes tancar;
    43     tot hom ix franch, no s’i pague pontatge.
    44     Tant mala y veu, no us podeu castigar.

 

 

 

Ed. Robert Archer, «L’obra poètica de Pere Joan de Masdovelles», Els marges, 49, 1994, pp. 63- 78. Testo di questa edizione, ma  «con correciones de errores de imprenta» introdotte in Robert Archer e Isabel de Riquer, Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio, Barcelona, Quaderns Crema,1998, p. 250.

 

Incipitario di Pere Joan de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc