Rialc
Rao 104.2

            Pere Joan de Masdovelles


    1      L’ome d’onor qui trenque sa peraula
    2      e cascun jorn li veurets fer viltat,
    3      no duptant gens deute ni amistat,
    4      d’acte d’onor no li plau tenir taula.
    5      Si·l rept’algu haja feta malesa
    6      no y respon may, ni us ho pres un diner.
    7      Satisfer hi vos ha ell a paguesa!
    8      Mon car cosi, que us par d’est mercader?

 

 

 

Ed. Robert Archer, «L’obra poètica de Pere Joan de Masdovelles», Els marges, 49, 1994, pp. 63- 78.

 

Incipitario di Pere Joan de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc