Rialc
Rao 104.1

            Pere Joan de Masdovelles


    1      Dona d’onor qui viure vol onesta
    2      en general deu esser stimada
    3      si sa honor castament ha guardada
    4      e per algu sera stada requesta,
    5      car la qui u es e raquesta no l’an
    6      virtut li es, mas no tant singular
    7      com es la qui streta la n’hauran
    8      e dolçament s’es sabuda guardar.

    9      Que pot valer la dona deshonesta,
    10     ni quant pot fer, pus s’es abandonada?
    11     Si es d’estat, molt mes es diffamada
    12     (de les altres no se·n fa tan gran festa,
    13     ab tot sie la viltat massa gran),
    14     e ley al mon no la pot scusar
    15     que d’un tal fet no degue haver dan:
    16     raho permet que·s deu ben castigar.

    17     Be pot pensar dona qui ’n tal tampesta
    18     met lo seu cors sera a mort liurada
    19     per lo marit qui l’aura ben amada,
    20     e lo renom que ’n lo mon d’ella resta.
    21     E·ls pobres fills qui per sort romandran,
    22     vituperats, no·s poden alegrar
    23     e son incerts llur pare a hon l’an
    24     ne qual per dret deuen la ma besar.

    25     De les ab seny, se pot dir esser lesta
    26     dona gentil en pobretat posada
    27     que may per res no haja feta ’rrada.
    28     Plauli passar fam, set, e que no·s vesta,
    29     e tots anuigs que venir li poran.
    30     Ab castedat vol sa vida passar;
    31     ffihe de Deu que mals no la vençran
    32     ni pobretat no la fara errar.

    33     Dona qui te plena de seny la testa
    34     en tots sos fets la veureu reposada,
    35     e no li plau esser gens festejada
    36     per homens freschs que van en mig la sesta,
    37     ne los seus uills ja no voltejaran
    38     en lloc negu que la·n pusquen blasmar,
    39     ne aixi poch s’i acompanyaran
    40     dones de toc, ans se·n volen lunyar.

    41     Jo prech a Deu les qui mal usaran
    42     que prestament les vull’illuminar.
    43     Les honestes a vos le recoman;
    44     Mare de Deu, les vullats conservar.

 

 

 

Ed. Robert Archer, «L’obra poètica de Pere Joan de Masdovelles», Els marges, 49, 1994, pp. 63- 78.

 

Incipitario di Pere Joan de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc