Rialc
Rao 100.1a, 100.1b, 100.1c, 100.1d, 100.1e

            Joanot Martorell


a.

    1      La lletra que sta primera
    2      en lo nom d’esta pintura
    3      es la clau ab que ventura
    4      tancada te la carrera.

b.

    1      Malaja amor qui la·m feu abellir,
    2      si no li fas de mes dolors sentir.

c.

    1      Enamorats, mirau la be,
    2      que en lo restant millor no y se.

d.

    1      Enamorats, feu li honor,
    2      puix de totes es la millor.

e.

    1      Lo cavaller que ’n armes fon lo fenix
    2      y la que fon de totes la plus bella
    3      morts son aci, en esta chica tomba,
    4      dels quals lo mon resona viva fama:
    5      Tirant lo Blanch y l’alta Carmesina.

 

 

 

Ed. Albert G. Hauf: Joanot Martorell - (Martí Joan de Galba?), Tirant lo Blanch, 2 voll., Valčncia, Generalitat Valenciana, 1990, pp. 250, 443, 445, ibid., 924.

Inserti in versi nel Tirant lo Blanch.

 

Incipitario di Joanot Martorell
Indice degli autori

Rialc