Rialc
Rao 0c.5

            Corpus dels Cavallers de Valčncia


    1      Resplandor infinida,
    2      Anyels de vera humilitat,
    3      e, per restaurar la vida
    4      de tota humanitat,
    5      en ceyll ventre sagrat,
    6      sant, virginal,
    7      obra donant l’Esperit Sant,
    8      volguist fer ta paubra mayso.
    9      Ages de nos compacio
    10     e no vulles gardar
    11     nostre greu mal.

    12     Tu, qui de mayre reginal
    13     Fill de Deu ver omnipotent
    14     naquist en tan mendre hostal,
    15     dona fin gauig a tota gen.
    16     Es apres, humilmen,
    17     per dignes ma[n]s,
    18     en draps croys, vils,
    19     si que humils
    20     fuyst al presepre recebut,
    21     ret nos gays de nostra salut,
    22     Kirieleyson.

    23     Tu, Poderos, qui has vensut
    24     l’Enemich, sofren cruel mort,
    25     d’on as lo pecat reemut,
    26     qui·ns menava tots a mal port
    27     dona·ns en bon conort
    28     d’est greu flagell
    29     qui·ns bat o·ns fer,
    30     car gran mester
    31     avem tuig la teua merce.
    32     E pus veus, Senyor, nostra fe,
    33     playa us siam storts
    34     jus ton mantell.

            Deo gracias

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certŕmens počtics valencians del segle XIV al XIX, Valčncia, Institució Alfons el Magnŕnim,  1983, p. 103.

 

Incipitario del Corpus dels Cavallers de Valčncia
Indice degli autori

Rialc