Rialc
Rao 0c.3

            Corpus dels Cavallers de Valčncia


    1      O altitut del trezaur glorios,
    2      del gran secret de la divinitat
    3      Vos ets mirayll, on nos es demostrat
    4      mout autament tot lo nostre repos.
    5      Qui es aquell qui age ensercat
    6      ne compres be la gran infinitat
    7      ne en los juys puxa metre mesura?
    8      Al nostre seny es forts causa e dura.

    9      Tots ho[n]raments, Senyor, sien en Vos,
    10     qui merexets tot sol esser honrat,
    11     non ges per als, mas per vostra bondat,
    12     car de tots es vera perfeccios.
    13     E si en res l’ome s’es desviat,
    14     membre us, Senyor, de la humanitat,
    15     la qual preses en la Verge molt pura
    16     per reparar tota nostra natura.

    17     Ab gran repaus devon esser joyos
    18     los sants del cel quant miren la clardal
    19     e·l secret gran qui·ls es manifestat,
    20     el veray Fill de Deu molt glorios,
    21     lo Qual los sants lauson d’umilitat,
    22     dient tostemps a l’auta Magestat:
    23     «Font de dolsors e de tota dretura,
    24     sien lausors!». So pausa l’Escriptura.

    25     Miran, Senyor, stan de jonoylos,
    26     lo veray Pa que als uylls es mostrat,
    27     e accident vey sots [lo] subject pausat:
    28     ador, Senyor, vostra Cors precios,
    29     no departint un Deu en trinitat,
    30     ans tot ensemps ador la Deitat,
    31     la Qual no vey, mas per fe mes segura
    32     so tench per Vos, qui so vostra factura.

    33     Un drac cruzel vey levar verinos
    34     per devorar lo veray Past sagrat,
    35     lo qual mil a[n]ys ha Deus encarcerat
    36     Eres lo vey exit de les presos
    37     e lansa foch per tot quant ha tocat;
    38     sol ab l’ale mant cors d’om ha nafrat.
    39     No venga say entre nos far mayso.
    40     Romanga lay en la mayso scura.

    41     Beneyt sera qui sera convidat
    42     al sant convit de l’Anyel mout honrat.
    43     E qui haura lavat sa vestidura,
    44     en lo seu sanc aura bonaventura.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certŕmens počtics valencians del segle XIV al XIX, Valčncia, Institució Alfons el Magnŕnim, 1983, p. 95.

 

Incipitario del Corpus dels Cavallers de Valčncia
Indice degli autori

Rialc