Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1     
O verge santa Maria
    2     
digna sou de gran laor:
    3     
hoyau a mi, pecador,
    4     
qui us reclam la nit e lo dia.

    5     
Jesucrist vos concebes
    6     
verge sens negun pecat,
    7     
d’on ho havia aixi promes
    8     
ja u creu la crestiandat.
    9     
Donchs, verge, pus que jo us prech
    10    
ab tan gran devocio,
    11    
pregeu lo vostre car fill
    12    
que·m vulle haver perdo.

    13    
Car jo vetx que no so digne,
    14    
verge, de esser hoit,
    15    
mes per les vostres pregaries
    16    
mon mal pot esser guarit.
    17    
Vos sou verge e sens par
    18    
mare de Deu e segrada,
    19    
may sabes que fou pecar,
    20    
de que sou molt exelçada.

    21    
Verge, tostemps vos pregui
    22    
e us hagui per advocada,
    23    
donchs vos ajudau a mi,
    24    
qui sou verge coronada.
    25    
Pregau la vostre fill car
    26    
que m’ajut esta vegada
    27    
e·m trague d’aquest perill,
    28    
que no fare may arrada..

    29    
Lo senyor bisbe d’Urgell
    30    
me te en gran stretura,
    31    
mes jo meresch mes a ell
    32    
d’aquesta preso scura.
    33    
Per que, verge neta e pura,
    34    
meteu li en voluntat
    35    
que·m trague d’esta pressura
    36    
e que m’hage pietat.
 

 

 

 

Ed. A. M. Aragó, «Goigs del s. XV inscrits en un libre notarial», Estudis Universitaris Catalans, XXIV, 1980, pp. 12-13.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc