Rialc
Rao 0a.5

            Dibattiti del Cançoneret de Ripoll


    1      En frayre, en la divina
    2      deytat enteyramen
    3      degrets puyar sens falia.

    4      Car l’amor mundanal mancha
    5      e defayl can mays obs es,
    6      donchs, no us fiets en tal brancha
    7      que no sofer vostre pes;
    8      ffayts ço que us tayn, car asina
    9      havets de far tots jorn ben
    10     seguons l’ordre que us n’es via.

    11     Car, axi con la triencha
    12     que fay fuyls, e fruyts no jes,
    13     xi l’amor mundanal enqua,
    14     veg la mort qui deprop l’es,
    15     perqu’es bels fums la mesquina
    16     vida que·ns es er presen,
    17     plena desirs ab faunia.

    18     En frayre, donchs, hajats cura
    19     del aymar Deu, car Il es,
    20     sobres tots, joy ses mesura;
    21     lexats a nos tals afes,
    22     qu’em en mundanal doctrina,
    23     e pensats en l’onimen
    24     qu’en crots pres Deus ses falcia.

    25     Rayso tot xant jen afina,
    26     mas lo vostre n’es falen
    27     en mans lochs ses masestria.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

 

Incipitario dei dibattiti del Cançoneret de Ripoll
Indice degli autori

Rialc