Rialc
Rao 0a.1

            Dibattiti del Cançoneret de Ripoll


    1      Ayman suy Bel Joy e l’alba
    2      qu’es midons, qu’eu tench aprop
    3      e l’am trop,
    4      car es tals qu’escur enalba,
    5      d’un desig que·l fos deprop;
    6      car tal trop
    7      valgra mays que ço que·s romp
    8      en França ne ço que·s retg,
    9      ses que ayman non fadetg;
    10     donchs, fa mal qui me n’encolpa.

    11     Car trist pens fay testa calba
    12     e als plasen no atrop,
    13     ni es trop
    14     no·m fara l’esma jes balba,
    15     ne·m cal qu’amor d’altruy rop;
    16     car arrop
    17     es midons e no·s corromp
    18     per als fayts d’un la cortetg,
    19     ni altra dompna envetg,
    20     car en tots bos fayts s’envolpa.

    21     En xantan vos dich e us tromp,
    22     bon aymis, qu’eu am con detg,
    23     cint d’amor bel, no pas letg;
    24     eras dyats si n’e colpa.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

 

Incipitario dei dibattiti del Cançoneret de Ripoll
Indice degli autori

Rialc